_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vogels in mijn tuin * Spechten *

OVERZICHT vogels in mijn tuin

de groene SPECHT

de GROTE bonte SPECHT

DE kleine BONTE SPECHT

 

.

    DE groene specht

Tekening [ Vogelgids van Europa ANWB ]

Windows Media Player

Geluid [ Waarnemingen.nl ]

    Kenmerken 

De groene specht is een schuwe, waakzame vogel, het is een vrij grote specht.  De bovenzijde is groen met een overgang naar geelgroen en geel aan de stuit.  De buik is lichter van kleur.

Hij heeft een opvallend rode kruin die tot in de nek doorloopt.  Oudere vogels hebben een zwarte vlek rond de ogen.

Er is weinig verschil tussen het mannetje en het vrouwtje, alleen heeft het mannetje een rode streep bij de kin, terwijl die van het vrouwtje zwart is. 

    De vlucht

De groene specht vliegt in een sterk golvende vlucht en sluit de vleugels volledig na een reeks vleugelslagen.

    Het geluid

Je hoort een stevige reeks 'kluuh-kluuh-kluu-kluu'.  Hij laat zijn lach luid en duidelijk schallen.

In de vlucht hoor je eerder een schril 'kjuu-KJUUK' met de klemtoon op de tweede klank.

    Biotoop en voedsel

Het is een standvogel die vooral leeft in gemengde loofbossen en halfopen landschappen en parken.

Je ziet hem meestal op de grond en in grasperken op zoek naar voedsel, dat hoofdzakelijk bestaat uit mieren die op de grond leven.

Deze specht is minder te zien op boomstammen op zoek naar voedsel.

    Het nest

Hij maakt zijn nest zoals alle spechten in een hol in de boomstam.  De groene specht broedt liefst in halfopen parklandschappen met loofbomen.

Hij broedt in april of mei, en heeft tussen 5 en 8 eieren in het nest.

Beide vogels broeden, maar het mannetje is actiever dan het vrouwtje, ook bij het voeden van de jongen.

 

.

    DE grote bonte specht

Tekening [ Vogelgids van Europa ANWB ]

Windows Media Player

Geluid [ Waarnemingen.nl ]

    Kenmerken 

De grote bonte specht is een opvallend zwart-wit-rood getekende vogel (ongeveer de grootte van een merel).

Hij is goed te herkennen aan zijn dieprode veren aan de onderstaart en zijn witachtige buik.  De bovenzijde en de vleugels zijn zwart met opvallend witte schoudervlekken.  De staart en vleugelranden hebben zwart-witte banden.

Het mannetje en vrouwtje lijken sterk op elkaar, alleen heeft het mannetje een rode vlek op het achterhoofd, terwijl dit bij het vrouwtje zwart is.

    De vlucht

Hij vliegt in een golvende vlucht, kenmerkend voor de meeste soorten spechten.

    Het geluid

Het geluid van de grote bonte specht is hoofdzakelijk een geroffel met de snavel op hout.  De roffel is vrij sterk en kort (duurt ongeveer 1 seconde).

Soms hoor je  zijn roep, enkele korte en scherpe klanken 'tiek'.

    Biotoop en voedsel

De grote bonte specht komt in alle soorten bos voor, maar geeft wel de voorkeur aan naaldbomen.  Je ziet hem soms ook wel in oude parken.

Zijn voedsel bestaat vooral uit insecten die in het hout leven.  In de winter ook de zaden uit dennenappels en ander plantaardig voedsel.

    Het nest

Zijn nestholte hakt hij uit in de stam van een rottende boom.  Meestal in loofbossen of gemengde bossen met dode takken en bomen.  Soms in parklandschappen met oude bomen.

Hij broedt in april of mei, en heeft tussen 5 en 7 witte eieren in het nest.

Beide vogels broeden, maar het mannetje is actiever dan het vrouwtje, ook bij het voeden van de jongen.

 

.

    DE kleine bonte specht

Tekening [ Vogelgids van Europa ANWB ]

    Kenmerken 

De kleine bonte specht is de kleinste Europese specht (ongeveer de grootte van aan mus).  Hij heeft een zwarte bovenzijde, met witte banden op de rug en vleugels.  De onderkant is bruin-wit van kleur, zonder rood.

Het mannetje en het vrouwtje verschillen weinig van elkaar, alleen heeft het mannetje een rode kruin, terwijl het vrouwtje een zwarte kruin heeft.

    De vlucht

Hij vliegt in een diepgolvende vlucht, kenmerkend voor de meeste soorten spechten.

    Het geluid

Het geluid van de kleine bonte specht is hoofdzakelijk een geroffel met de snavel op hout.  De roffel is zwakker en duurt langer dan bij de grote bonte specht (duurt ongeveer 3 seconden).

Zijn roep is ook veel hoger, je hoort een snelle serie 'klie-klie-klie'.

    Biotoop en voedsel

De kleine bonte specht leeft vooral in loofbossen en oude parken en boomgaarden.

Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten die hij tussen de schors van de bomen vindt.  Soms ook wel zaden en plantaardig voedsel in de winter.

    Het nest

Zijn nest hakt deze specht ook uit in een boomstam zoals de grote bonte specht.  Hij komt ook wel voor in parklandschappen.

Hij broedt in april of mei, en heeft tussen 5 en 7 witte eieren in het nest.

Beide vogels broeden, maar het mannetje is actiever dan het vrouwtje, ook bij het voeden van de jongen.

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina