_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vogels in mijn tuin * Winterkoningen *

OVERZICHT vogels in mijn tuin

    het winterkoninkje

Tekening [ Vogelgids van Europa ANWB ]

Windows Media Player

Geluid [ Waarnemingen.nl ]

    Kenmerken 

Het winterkoninkje is een klein bruin vogeltje, met een opvallend kort rechtopstaand staartje.
Ze zijn volledig bruin gekleurd, bovenaan iets meer roodbruin, onderaan lichtbruin met donkere banderingen zowel op de vleugels als onderaan.
De gebogen snavel is vrij lang en spits.  Het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk.

    De vlucht

De winterkoning vliegt steeds van de ene plek naar de nadere in een korte snelle vlucht.

    Het geluid

Bij gevaar hoor je een harde metaalachtige kreet 'tjekk' en 'tjerr' soms in korte of lange reeksen.
Zijn gezang is een kenmerkend trillend geluid, heel hard en luid voor zo'n klein vogeltje.

    Biotoop en voedsel

Het is een rusteloos vogeltje dat zelden lang op dezelfde plaats blijft.  Ze zijn vooral te zien in en onder de struiken of in bossen met kreupelhout.
Hun voedsel bestaat uit kleine insecten die ze op de bodem of langs de takken vinden, zoals spinnen, mieren en hun larven.

    Het nest

De winterkoning bouwt zijn nest in de dichte ondergroei van bossen of in struikgewas.  Het nest is opgebouwd uit mossen en heeft een zijuitgang.  
Het vrouwtje broedt 5 tot 7 bruin-rode eieren uit.  Beide ouders voederen de jongen.  Dikwijls volgt nog een tweede legsel.

 

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina